ZUS: „Czternastka” już na kontach 258 tys. mieszkańców województwa śląskiego

0
665

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternastą emeryturę, ZUS rozpoczął wypłatę pod koniec października. W tym tygodniu kolejne „czternastki” trafią do świadczeniobiorców, których termin płatności przypada na 5 i 6 dnia miesiąca. Łącznie śląskie oddziały ZUS zrealizowały płatności „czternastek” dla ponad 258 tys. osób. Z terenu działalności Oddziału ZUS w Zabrzu do końca tygodnia czternastkę otrzyma razem 45 878 osób.

Czternasta emerytura przysługuje osobom, które na dzień 31 października 2021 r. mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. – Osobom, które mają prawo do dwóch świadczeń z ZUS będzie przysługiwała jedna dodatkowa czternasta emerytura. Ta sama zasada obowiązuje, jeśli ktoś pobiera regularnie świadczenia emerytalno-rentowe z dwóch instytucji, na przykład z ZUS i KRUS. W tej sytuacji „czternastkę” wypłaci ZUS – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie otrzymają osoby, których prawo do świadczeń długoterminowych jest zawieszone. „Czternastka” jest przyznawana z urzędu i klienci nie musieli składać żadnego wniosku, by ją otrzymać. Świadczeniobiorcy otrzymają ją wraz ze swoją listopadową emeryturą czy rentą.
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wynosi 1250,88 zł brutto. Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład: jeśli pobierana emerytura wynosi 3500 zł, wówczas czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 600 zł (1250,88 – 600 zł = 650,88 zł).
– Czternasta emerytura podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje – dodaje rzeczniczka.
W całym kraju „czternastka” będzie wypłacona dla ponad 9 mln osób, a łączny koszt wypłaty wyniesie ponad 11 mld zł.

 

Beata Kopczyńska,

regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego