Na niektórych liniach, z racji niższej frekwencji oraz niewystarczającej liczby kierowców, kursów jest mniej. Na innych natomiast, zgodnie z potrzebami, oferta jest zwiększana. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dot. zmian w kursowaniu linii autobusowych, tramwajowych oraz trolejbusowych.

Zachęcamy pasażerów, aby sprawdzali rozkłazdy jazdy przed planową podróżą.

AUTOBUSY

Na większości linii w dni powszednie obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni robocze nieszkolne. W ostatnich tygodniach wprowadzono jednak wiele zmian i odstępstw od powyższego, dlatego zachęcamy do sprawdzenia szczegółowych informacji w >>KOMUNIKACIE ZBIORCZYM<<. Znajdują się tam wszelkie informacje o planowanych oraz wprowadzonych już modyfikacjach.

Zmiany od 27 maja: przywrócony zostaje stały rozkład jazdy linii autobusowej nr 850, obowiązujący do 19 kwietnia – zlikwidowana zostaje dodatkowa para kursów w relacji: Bytom Dworzec (5:00) – Gliwice Plac Piastów (5:43 – 5:52) – Bytom Dworzec (6:35).

Zmiany od 8 czerwca:

 • tymczasowa zmiana rozkładu jazdy linii autobusowej nr 224.
 • na wniosek CH „Europa Centralna” wprowadzony zostaje tymczasowy rozkład jazdy linii autobusowej nr 232. Biorąc pod uwagę zwiększenie zakresu godzin funkcjonowania CH oraz obecny popyt na przejazdy, wprowadza się zmiany rozkładu jazdy polegające na:

– uruchomieniu dwóch dodatkowych kursów w dni robocze:

 • w relacji: Gliwice Europa Centralna (20:20) – Gliwice Plac Piastów (20:43) – Gliwice Europa Centralna (20:59),
 • w relacji: Gliwice Europa Centralna (21:15) – Gliwice Plac Piastów (21:37),

– opóźnieniu o 5 minut godziny odjazdu kursu rozpoczynającego się obecnie w dni robocze o 19:10 oraz wydłużeniu jego relacji z obecnej: Gliwice Europa Centralna – Gliwice Plac Piastów do: Gliwice Europa Centralna – Gliwice Plac Piastów – Gliwice Europa Centralna,

– opóźnieniu o 5 minut godziny odjazdu kursu rozpoczynającego się obecnie w soboty i niedziele handlowe o 19:10, realizowanego w relacji: Gliwice Europa Centralna – Gliwice Plac Piastów – Gliwice Europa Centralna,

– opóźnieniu o 10 minut godziny odjazdu kursu rozpoczynającego się obecnie w soboty o 20:10 oraz wydłużeniu jego relacji z obecnej: Gliwice Europa Centralna – Gliwice Plac Piastów do: Gliwice Europa Centralna – Gliwice Plac Piastów – Gliwice Europa Centralna,

– uruchomieniu dwóch dodatkowych kursów w dni wolne od pracy:

 • w soboty i niedziele handlowe w relacji: Gliwice Europa Centralna (21:15) – Gliwice Plac Piastów (21:37)
 • w niedziele handlowe w relacji: Gliwice Europa Centralna (20:20) – Gliwice Plac Piastów (20:43) – Gliwice Europa Centralna (20:59).

Zmiany od 8 czerwca w obszarze tyskim:

 • Linia nr 29: dni robocze wprowadzenie rozkładu jazdy obowiązującego w wakacje;
 • Linia nr 45: zmniejszenie liczby kursów o 2 w dni robocze, w soboty i niedziele zawieszenie ostatniego kursu z Łazisk i w przeciwnym kierunku skrócenie ostatniego kursu z Katowic do Mikołowa;
 • Linia 294: zmniejszenie liczby kursów o 2 w dni robocze; w soboty i niedziele zmniejszenie liczby kursów o 1;
 • Linia 655: wprowadzenie rozkładu jazdy obowiązującego w wakacje.

Zmiany od 15 czerwca:

 • przywrócenie funkcjonowania linii autobusowych nr: 108, 142, 166, 270 i 662.
  *na linii nr 662 obowiązywać będzie rozkład jazdy ważny w dni robocze nieszkolne.
 • wycofanie wzmocnienia połączeń na liniach nr 27, 42, 634 i 807
 • dodatkowo rozkład jazdy linii nr 42 zakłada opóźnienie o 5 minut odjazdu kursu z godziny 21:27 na godzinę 21:32 z przystanku początkowego BĘDZIN KOŚCIUSZKI. Korekta umożliwi powroty z pracy po godzinie 22:00 z przystanku PIEKARY ŚLĄSKIE BRZEZINY ŚLĄSKIE STARE OSIEDLE. Tym samym opóźniony o 5 minut zostanie następny kurs odjeżdżający z przystanku początkowego BYTOM DWORZEC z godziny 22:18 na godzinę 22:23.

Zmiany od 1 lipca: przywrócenie stałego rozkładu jazdy linii 189.

 

TROLEJBUSY

Na liniach A, B i C obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni robocze nieszkolne.

Uruchomiliśmy też dodatkowe kursy na linii A z przystanku TYCHY TOWAROWA.

Od 4 maja: linia F w dni robocze jeździ jak w soboty.

 

TRAMWAJE

Ogólne zasady:

 • zawieszone pozostają linie nr 0, 23, 38, 40;
 • linie tramwajowe kursują wg specjalnych rozkładów jazdy. Aktualne rozkłady dostępne są na stronie internetowej ZTM oraz w systemie SDIP.

Od 20 czerwca:

 • przywrócone zostaje kursowanie linii tramwajowych nr 0 i 23;
 • korekty godzin odjazdów linii 11 i 19.
Aktualne oznaczenia elektronicznych rozkładów jazdy
Numer linii Dni robocze Soboty Niedziele
1, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 24 dni robocze dni wolne
3, 7, 9, 15 i 19, 21, 22, 26, 27 i 42 dni robocze sobotni niedzielny
29 i 30 dni robocze sobotni nie kursuje
43 dni robocze nie kursuje nie kursuje
49 dni robocze szkolne sobotni niedzielny

Od 30 maja: linie tramwajowe nr 21, 22, 26, 27 oraz 42 będą kursować w soboty wg rozkładu sobotniego.

Od 1 czerwca:

 • zmiana rozkładu jazdy linii tramwajowych nr 14, 15 w dni robocze;
 • przywrócenie kursowania linii nr 43 w relacji KATOWICE WEŁNOWIEC PLAC ALFREDA – KATOWICE PLAC WOLNOŚCI, bez przejazdu do zajezdni w Chorzowie-Batorym;
 • linia nr 14 – zmiana obsługi stanowisk przystanku KATOWICE PLAC MIARKI. Przystankiem początkowym i końcowym dla tej linii będzie stanowisko nr 1 (w kierunku Brynowa).

LINIE LOTNISKOWE

Czasowe zawieszenie linii nr AP1AP2AP3 i AP4 – w związku ze wstrzymaniem odlotów i przylotów do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach oraz utrzymującym się znacznym zmniejszeniem popytu na przejazdy liniami lotniskowymi, następuje czasowe zawieszenie ich kursowania.

DODATKOWE INFORMACJE

W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz wprowadzanymi w sposób dynamiczny zmianami w komunikacji miejskiej, zachęcamy, aby rozkłady jazdy sprawdzać na stronie internetowej w zakładce Komunikaty. W wyniku wdrażania wielu korekt nie jest możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na przystankach autobusowych.

Zachęcamy również do tego, aby Pasażerowie na adres kancelaria@metropoliaztm.pl zgłaszali, na których liniach i w jakich godzinach zapełnienie pojazdów komunikacji miejskiej przekracza wartość 50 procent – wówczas, w miarę możliwości, oferta transportowa będzie zwiększana. W przypadku połączeń o najniższej frekwencji – będzie natomiast rozpatrywana możliwość wprowadzenia ograniczeń.

Info: ZTM