Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, iż w związku z wydarzeniem pn. „Rapsodia Śląska”, które odbędzie się 31 sierpnia 2019 r. (sobota) na Stadionie Śląskim w Chorzowie, wprowadzone zostają następujące zmiany w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych, zapewniających dojazd na Stadion Śląski i powrót po zakończeniu imprezy.
Komunikacja tramwajowa:
  • linia nr 0 – dodatkowe kursy wraz z zapewnieniem obsługi taborem o zwiększonej pojemności. Tramwaje tej linii kursować będą na trasie Katowice Plac Wolności – Chorzów Stadion Śląski (pętla zachodnia, przystanek zlokalizowany w rejonie wejścia głównego, przy specjalnie dedykowanej pętli tramwajowej dla imprez masowych), obsługując przystanki tramwajowe zlokalizowane w centrum Katowic oraz wzdłuż ul. Chorzowskiej (parkingi w centrum Katowic, m.in. rejon NOSPR, przy centrum handlowym Silesia City Center, przy Śląskim Wesołym Miasteczku LEGENDIA);
  • linie nr: 6 i 11 – dodatkowe kursy wraz z zapewnieniem obsługi taborem o zwiększonej pojemności;
  • lInia nr 9 – wydłużenie dwóch kursów przed i po koncercie w rejon Stadionu Śląskiego, zapewniając bezpośredni przejazd m.in. do miasta Świętochłowice;
  • linia nr 14 – dwa dodatkowe kursy w godzinach nocnych na trasie: Katowice Plac Miarki – Mysłowice – Sosnowiec Dańdówka i Sosnowiec Zagórze (odjazdy z centrum Katowic, przystanek Katowice Rynek /Teatr Śląski/ o godzinie 1:40 i 2:20);
  • linia nr 19 – dodatkowe kursy przed i po koncercie w relacji: Bytom Stroszek Zajezdnia – Chorzów Stadion Śląski z trasą przejazdu przez Bytom-Łagiewniki i centrum Świętochłowic;
  • linia nr 20 – dwa dodatkowe kursy w godzinach nocnych;
  • linia nr 23 – zawieszenie kursowania w dniu 31 sierpnia.
Komunikacja autobusowa:
  • dla linii autobusowych nr: 820830840 od godziny 15:00 obowiązywać będzie dodatkowa obsługa przystanku Chorzów AKS wraz uruchomieniem dodatkowych kursów;
  • dla linii autobusowych nr: 138 i 674 uruchomione zostaną dodatkowe kursy po zakończonej imprezie, zapewniając odwóz do katowickich dzielnic oraz osiedli: Osiedle Witosa, Ligota, Brynów, Piotrowice, Ochojec, Osiedle Paderewskiego, Giszowiec – odjazdy z przystanku Osiedle Tysiąclecia Ułańska (odległość od bram stadionu wynosi ok. 350m);
  • dla linii autobusowej nr 808 z centrum Katowic uruchomione zostaną dodatkowe kursy po zakończonym wydarzeniu, zapewniając odwóz do miast: Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.
Informujemy, że uczestnicy wydarzenia pn. „Rapsodia Śląska” zwolnieni zostaną z obowiązku uiszczania opłat za przejazd komunikacją miejską, organizowaną na zlecenie ZTM na ww. liniach komunikacyjnych – od godziny 16:00 do godziny 21:00 w dniu 31 sierpnia oraz od godziny 23:00  w dniu 31 sierpnia do godziny 02:30 dnia 1 września 2019 r.
Info: ZTM