Jeszcze w styczniu pilotażowo uruchomiona zostanie możliwość zakupu wybranych biletów komunikacji publicznej w kasownikach, bezpośrednio w pojeździe i zapłaty za nie bankową kartą płatniczą. Pilotaż rozpocznie się 23 stycznia na dwóch wybranych liniach, tj. autobusowej nr 297 oraz tramwajowej nr 14. Do końca stycznia system będzie uruchomiony wyłącznie w trzech pojazdach – dwóch na liniach nr 297 i jednym na linii nr 14. W tym czasie system będzie testowany przez pracowników ZTM, ale również będzie on dostępny dla wszystkich pasażerów. Po tym czasie planowane jest uruchomienie systemu we wszystkich pojazdach obsługujących obie linie. Zachęcamy wszystkich pasażerów do korzystania z nowego systemu i przesyłania nam swoich uwag na adres: kancelaria@metropoliaztm.pl.

Operatorem systemu jest Mennica Polska SA, która wyłoniona została w drodze przetargu. Wprowadzenie tego rozwiązania na dwóch wybranych liniach jest wstępem do dalszych prac związanych z jego rozwojem. Docelowo planuje się, aby możliwość zapłaty kartą bankową sukcesywnie rozszerzać na całą komunikację obsługiwaną przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Jak korzystać z systemu?

Pojazdy obsługujące obie linie wyposażone zostały w specjalne czytniki, w których będzie można kupować bilety krótkookresowe (jednorazowe) w taryfie strefowo-czasowej. Aby kupić bilet, będzie należało wybrać przycisk odpowiadający taryfie dla „biletów strefowo-czasowych”, a następnie aplikacja kasownika przełączy użytkownika do dalszej ścieżki postępowania. Po wyborze odpowiedniego biletu należało będzie przyłożyć do czytnika kartę – opłata zostanie pobrana zbliżeniowo. Bilety będą miały formę wyłącznie elektroniczną – bez papierowego wydruku oraz potwierdzenia transakcji. Klient będzie mógł kupić dowolną liczbę biletów. Bilety będą mogły być kupowane wyłącznie na aktualny przejazd (nie da się ich kupić na zapas). Niestety, w przypadku biletów strefowo-czasowych w ramach pilotażu nie będzie możliwości wykonania przesiadki na inny pojazd.

Jak sprawdzić ważność biletu

Czytniki wyposażone są w funkcję sprawdzenia ważności biletu – w tym celu należało będzie wybrać przycisk „sprawdź bilet” znajdujący się na ekranie głównym aplikacji kasownika. Możliwość sprawdzenia ważności biletu dostępna będzie jedynie z ekranu głównego kasownika oraz z ekranu blokady, wyświetlanego podczas kontroli biletowej. W czytniku będzie można sprawdzić, jaki bilet został kupiony oraz na jakiej linii i kiedy wykonano transakcję.

Kontrola biletowa

Kontrolerzy wyposażeni będą w specjalne urządzenia kontrolerskie służące do weryfikacji ważności kupionych bezpośrednio w kasowniku biletów. W przypadku kontroli pasażer proszony będzie o przyłożenie swojej karty płatniczą do urządzenia, na którym wyświetli się informacja o kupionych biletach. Kontroler nie będzie miał dostępu do żadnych innych danych zawartych na karcie. Ponadto kontrolerzy mogą sprawdzić również ważność biletów zakupionych za pomocą karty płatniczej również w kasowniku w pojeździe – po przyłożeniu do karty przez pasażera do czytnika. W przypadku korzystania z biletu ulgowego, należy pokazać kontrolującemu uprawniający do zniżki dokument. Kontrolerzy ZTM posiadać będą legitymacje kontrolerskie umieszczone w widocznym miejscu.

Info:metropoliaztm.pl