Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że w okresach tzw. „długich weekendów” (1 – 3 maja 2019 r. i 20 – 21 czerwca 2019 r.) komunikacja autobusowa, tramwajowa i trolejbusowa będzie funkcjonowała według poniższego schematu:

1 maja 2019 r. (środa – Święto Pracy), 3 maja 2019 r. (piątek – Święto Konstytucji 3 Maja) i 20 czerwca 2019 r. (czwartek – Boże Ciało)

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta, z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

1. Linie tramwajowe:

a) w okresie od 01.05.2019 r. do 30.09.2019 r. dodatkowo w niedziele i święta będzie kursowała linia nr 0 na trasie „CHORZÓW Stadion Śl. Pętla Zachodnia” – „KATOWICE Plac Wolności”.

2. Linie autobusowe:

a) zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 232250 i 750,

b) wg rozkładów jazdy ważnych w dni wolne w centrach handlowych będą kursowały linie nr: 2639525359109137146155194194N230515710 i 850,

c) weekendowe linie nocne nr: 692N905N i 906N będą dodatkowo kursowały w nocy: z 30 kwietnia/1 maja 2019 r., z 1/2, z 2/3 i z 3/4 maja 2019 r. oraz z 19/20 czerwca 2019 r. i z 20/21 czerwca 2019 r.

2 maja 2019 r. (czwartek) oraz 21 czerwca 2019 r. (piątek po święcie Bożego Ciała)

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w soboty, z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

1. Linie autobusowe:

a) wg rozkładów jazdy ważnych w dni robocze będą kursowały linie nr: JK2A5280120130135178202224245288620636735738840860 i 870, a linie nr: 159 i 236 – wg rozkładów jazdy ważnych w dni robocze w ferie i wakacje,

b) wg rozkładów jazdy ważnych w soboty, ale ze zwiększeniem pojemności taboru ze standardowego na przegubowy (z BN na CN) na wszystkich lub wskazanych wozach będą kursowały linie nr: 1218273739 (wozy nr: 2 i 4), 76 (wóz nr 5), 8188100111 (wozy nr 1 i 3), 109126155183197201255259622624 (wóz nr 1), 699710723807815 i 850.

c) wg specjalnych rozkładów jazdy będą kursowały linie nr: 152203204205206207 i 208.

Info:ZTM