4 października 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie odbyła się wystawa „Muzeum Maszyn Biurowych” zorganizowana przez panią Katarzynę Panfiluk dla społeczności szkolnej, a przede wszystkim dla uczniów w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

O starych maszynach do pisania i liczenia opowiadał właściciel wystawy, Pan Jan Kałuża, który kolekcjonuje takie urządzenia od 40 lat. W swoich zbiorach ma już 550 eksponatów, które prezentuje podczas wystaw wyjazdowych.

W kolekcji, którą przywiózł pan Jan znajdowały się:
• maszyny do pisania
• maszyny do liczenia
• maszyny do pisania Braille’em
• maszyny do liczenia bilonu
• maszyny do pisania nut.

Uczniowie mieli okazję samodzielnie pisać na maszynach, wrażenie zrobiły też różnorodność oraz bardzo dobry stan maszyn, jak na swój wiek (niektóre z nich miały ponad 100 lat), sposób ich obsługi, liczenie na chińskim liczydle.

Całość wystawy dopełnił dziewiętnastowieczny strój urzędnika, w którym wystąpił prowadzący.

Link do Muzeum Maszyn Biurowych:
http://typewriter-muzeum.pl/index.php

Info: ZSZ nr 2