06.04.br. uczniowie Nikola Palinkiewicz 2bi, Klaudia Ignac 2a, Marcin Trocki 1ai, Dawid Kachel 1ai oraz Michał Koczy 3bi reprezentowali naszą szkołę oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach w regionalnym etapie konkursu „Bezpiecznie od startu”.

Konkurs organizowany był przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Poziom konkursu był bardzo wysoki.

Michał Koczy był VI w województwie śląskim.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym dojdziemy do finału.

Info: ZSZ nr 2 Knurowie