Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wzięli dzisiaj udział w akcji: „ZE SZNUPKIEM BEZPIECZNI W DRODZE”.

Akcję zorganizowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, wspólnie z Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia.

Organizatorzy za pośrednictwem akcji chcą osiągnąć szereg celów. Najważniejszym z nich jest zwiększenie świadomości i poziomu bezpieczeństwa na drodze wśród najmłodszych mieszkańców województwa śląskiego.

Kolejnym celem jest uświadomienie, że policjant, będący zawsze blisko obywateli, jest otwarty na ich problemy i zawsze służy pomocą.

Trzecim celem, który stawiają sobie organizatorzy, jest ustanowienie Rekordu Polski w liczbie uczestników biorących udział w akcji.

info: ZSS Knurów