Bezpieczna praca w rolnictwie
6.11.2019 r. odbył się szkolny etap X Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczna praca w rolnictwie”.

Konkurs został przeprowadzony przez przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji Pracy z Katowic. W rywalizacji uczestniczyła młodzież z klas: IV w zawodzie technik weterynarii i technik ogrodnik oraz kl. I i II w zawodzie technik hodowca koni. Największą ilość punktów:

I miejsce- Paulina Gaj z klasy I,

II miejsce- Julia Walczak z klasy IV,

III miejsce- Michał Szymoniak z klasy IV.

Dwie osoby z najwyższą liczbą punktów pojadą do Katowic na finał wojewódzki tego konkursu. Dziękujemy wszystkim za udział a Paulinie i Julce życzymy jak najlepszych wyników w finale.

Info: ZSP Ornontowice