21 maja grupa ekonomistów, automatyków i żywieniowców wraz z p.Beatą Nowak i p.Barbarą Sładek wzięła udział w dwóch rozprawach sądowych w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Działanie to związane jest z nawiązaniem współpracy między wspomnianym sądem a naszą szkołą.

Przed rozpoczęciem się rozprawy pani sędzina poinformowała uczniów o kilku podstawowych zasadach obowiązujących podczas każdego procesu, wyjaśniła z jakimi problemami na co dzień spotykają się pracownicy sądów oraz skąd bierze się rzekoma opieszałość w wydawaniu wyroków.

Podczas pierwszej rozprawy, trwającej krótko ze względu na nie stawienie się świadka, usłyszeliśmy wyrok sądu, na mocy którego ów świadek został obarczony karą grzywny za nieusprawiedliwienie swojej nieobecności. Z kolei udział w drugiej rozprawie pozwolił młodzieży zapoznać się ze stronami biorącymi udział w sprawie: pełnomocnicy stron, radcy prawni, świadkowie, pozwany, powód.

Dzisiejsza wizyta w sądzie była okazją ku temu, by w praktyce zobaczyć to, o czym młodzi ludzie uczą się na zajęciach szkolnych. Jesteśmy przekonani, że rozpoczęta współpraca będzie kontynuowana w latach następnych, co przyczyni się do podniesienia wiedzy z zakresu władzy sądowniczej w Polsce.

Info: ZSP Ornontowice