Hiszpański dzień Paelli

Zapraszamy wszystkich miłośników gotowania 14 czerwca 2018 r. na warsztaty sporządzania Paelli

Zajęcia odbędą się dwukrotnie: od trzeciej lekcji (od 9:40) i piątej lekcji (od 11:30).

Warsztaty poprowadzą uczestnicy praktyk zagranicznych w Walencji, uczestnicy programu ERASMUS +.

Info: ZSP Ornontowice