W dniu 11 września 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych, którą rozpoczęła krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów klas starszych.

Uczniowie w obecności rodziców i grona pedagogicznego złożyli przysięgę powtarzając wspólnie „ŚLUBUJEMY” i tym samym zostali oficjalnie włączeni w poczet społeczności szkolnej. Ślubowali na sztandar szkoły dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje.

Dyrektor, pani Teresa Stasik-Szyszka, życzyła uczniom wspaniałego rozwoju zdolności i talentów, ale też odpowiedzialnej postawy, godnej ucznia ZSP w Ornontowicach. Po oficjalnej części nastąpiło spotkanie z wychowawcami.

Info: ZSP Ornontowice