„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

28.11 2018 odbyła się dla uczniów naszej szkoły prelekcja na temat idei Wolontariatu, posługi u chorych, funkcjonowania hospicjum oraz organizacji pracy wolontariuszy. Spotkanie prowadziła pani Aneta Korzuśnik, która na co dzień związana jest z Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.
Dla wielu uczniów była to trudna lekcja, musieli zderzyć się z tematem choroby, umierania, potrzeb chorych, poświęcenia z wyboru nie z przymusu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt odczytania we fragmentach przez kilku uczniów autentycznego wyznania osoby chorej – umierającej i panująca na sali wówczas cisza oraz wzruszenie samych lektorów.
Na zakończenie spotkania pani Aneta podała młodzieży istotne informacje na temat zaangażowania się w szeroko pojęty Wolontariat oraz zachęciła do refleksji na temat talentów, jakie każdy z nas posiada i sposobów dzielenia się nimi z innymi.
Katarzyna Mańkowska

Info: ZSP Ornontowice