Zmiany w naborze do Państwowej Straży Pożarnej

0
976

Od 1 stycznia 2018 roku będzie obowiązywało znowelizowane rozporządzenie MSWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Jest kilka ważnych zmian. 

Po pierwsze, liczba dni publikacji ogłoszenia o naborze zostanie wydłużona z 10 do 14 dni.

Po drugie, zmieni się proces przyjmowania dokumentów. W wyznaczonym terminie kandydat składa tylko podanie, które jest częścią rozporządzenia i życiorys, jeśli zostanie zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej przekazuje kserokopie wymaganych dokumentów i zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo – gaśniczych, o ile jest członkiem OSP.

Po trzecie, rozmowa kwalifikacyjna będzie składała się z czterech elementów:

  1. autoprezentacja, w której kandydat będzie przedstawiał motywację do służby w PSP oraz swoje słabe i mocne strony,
  2. umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi,
  3. wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,
  4. szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągniecia.

Każdy członek komisji będzie odrębnie oceniał kandydata, za każdy element rozmowy będzie mógł przyznać maksymalnie 10 punktów, teraz to 12, 5 pkt.

Po czwarte, zmodyfikowano system punktacji. Jeśli kandydat posiada ukończone szkolenie podstawowe przeprowadzone według programu z 17 listopada 2015 r. otrzyma 15 punktów. Pięć punktów przyznane będzie za ukończenie liceum ogólnokształcącego lub techników w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. Kolejne pięć punktów jeśli dana osobowa uzyskała kwalifikacje ratownika zgodnie z ustawą o PRM z 2006 r.

Zmieniono punkty dotyczące wyszkolenia w OSP:

– ukończone szkolenie podstawowe – 5 pkt,
– ukończone szkolenie podstawowe + szkolenie z ratownictwa technicznego – 10 pkt,
– ukończone szkolenie podstawowe + szkolenie z ratownictwa technicznego + szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach – 15 pkt.

‘Rozbito’ kategorie prawa jazdy: C – 5 pkt, C+E – 10 pkt, D – 5 pkt.

Po piąte, wprowadzono nowy test sprawności fizycznej, możliwy do przeprowadzenia niezależenie od pory roku i panujących warunków pogodowych. Ma mierzyć trzy podstawowe cechy – siłę, szybkość i wytrzymałość.

Dla kandydatów, którzy będą brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych test składa się z podciągania na drążku, biegu po kopercie i próby wydolnościowej. Usunięto części dotyczące biegania na 50 i 1000 metrów.

Jeśli dana komenda poszukuje kandydata na stanowisko nie związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych dla mężczyzn obowiązuje powyższy test, dla kobiet test składa się z rzutu piłką lekarską, biegu po kopercie i próby wydolnościowej.

Test jest zaliczony w przypadku zaliczenia trzech prób oraz uzyskania co najmniej 55 pkt – mężczyźni, 45 pkt – kobiety. Wynik pozostaje ważny przez 6 miesięcy i może być wykorzystany w innym postępowaniu kwalifikacyjnym

Pływanie  lub sprawdzanie lęku wysokości zależy od tego czy zostało umieszczone w ogłoszeniu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kilka dni temu przesłało projekt do konsultacji, planuje się, że zacznie obowiązywać od 1 stycznie 2018 r.