Zakończyła się
ZBIÓRKA PUBLICZNA NR 2019/3501/OR

prowadzona przez
Towarzystwo Miłośników Knurowa na rzecz

PROJEKTU „MOBILNA HARCÓWKA DLA ZUCHÓW, HARCERZY ORAZ SENIORÓW Z KNUROWA”

Wpłaty do puszek: 10.925,83 zł.

Wpłaty po za zbiórką publiczną: 375 zł

RAZEM NA MOBILNĄ HARCÓWKĘ udało się uzbierać kwotę 11.300,83 zł

Szacunkowy koszt Mobilnej Harcówki to: 38868,13 zł

Knurów, dn. 6.02.2020 r.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za każdy przejaw życzliwości, kibicowanie, dobre słowo, każdą akcję oraz otwarte serca. Pragniemy również poinformować, iż zbiórka publiczna zostanie wznowiona o czym poinformujemy, zaś osoby, które chciałby wesprzeć projekt „Mobilnej Harcówki” mogą to uczynić poprzez wpłatę na poniższe konto:

Towarzystwo Miłośników Knurowa
44-194 Knurów ul. J. Sobieskiego 6
KRS 00001878831
NIP 969-139-65-18

Bank Gosp. Żywnościowej SA 90 2030 0045 1110 0000 0253 0670

Tytułem wpłaty: DAROWIZNA MOBILNA HARCÓWKA

Info; ZHP Knurów