9 czerwca 2018 na targowisku, na Merkurach, a także przy sklepie Intermarche można było spotkać harcerzy z ZHP Knurów.

Przeprowadzali oni zbiórki pieniężne na tzw. mobilne harcerstwo – czyli żeby mieć więcej przydatnego sprzętu typu łopaty, siekierki itp. wyposażenie.

Materiał: Michał Musiał