ZHP Knurów dziś uczciło wszystkie święta związane z dniem 3 maja uczestnicząc min. w mszy św. za ojczyznę oraz złożyli kwiaty pod Pomnikiem powstańców śląskich.

Dziś dla naszej drużyny rozpoczęła się akcja „Bohater Drużyny” którym został knurowianin ks. Alojzy Koziełek.

Akcja potrwa pewien czas, aż formalnie ks Koziełek stanie się oficjalnym patronem ZHP Knurów.

Czuwaj

Info: ZHP Knurów