Feliksówka już rośnie od fundamentów. A harcerze i zuchy z Knurowa spotkali się na wspólnym ognisku aby podsumować zakończony rok szkolny oraz pierwszy okres prac na harcerskim miejscu z historią. Był czas na przyznanie stopni i sprawności, gawendę i wspólne śpiewanie.

Info: ZHP Knurów

.