KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI SPOŁECZNIE
KWW AKTYWNI SPOŁECZNIE

KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” – RAZEM DLA ŚLĄSKA
KW WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” RDŚ

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU
KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO
KWW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ