Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach zakupił w ostatnim czasie nowy sprzęt – malowarkę. Pozwoliło to na usprawnienie pracy i zwiększenie zakresu robót wykonywanych własnymi siłami.

Nowa malowarka samojezdna z silnikiem spalinowym warta 143 910 zł została zakupiona w kwietniu br. i służy do odnawiania i malowania oznakowania poziomego na drogach powiatowych. Z kolei przyczepka do jej transportu o wartości 13 554 zł trafiła do ZDP w maju. Środki na zakup sprzętu pochodziły z budżetu Powiatu Gliwickiego.

W okresie od 19 czerwca do 3 lipca nowym sprzętem wykonane zostało oznakowanie poziome cienkowarstwowe na następujących drogach powiatowych: 2951S na odcinku Raduń – Kieleczka, 2913S Bycina – Paczyna – Pniów, 2902S Wielowieś – Kotków, 2918S Rachowice – Bojszów, 2908S Bojków – Gierałtowice – Ornontowice.

– Do tej pory malowanie na naszych powiatowych drogach było zlecane firmom zewnętrznym. Teraz nasi drogowcy, którzy przeszli odpowiednie szkolenie z obsługi urządzenia, sami wykonują to zadanie. Znacznie ułatwia to i przyspiesza pracę – podkreśla Paweł Karpa, zastępca dyrektora ZDP w Gliwicach.

Info: starostwo.gliwice.pl