Oto garść informacji o XXI Jarmarku Średniowiecznym:

Impreza rozpocznie się 15 sierpnia o godz. 14-tej, w programie:
– turniej rycerski
– turniej łuczniczy
– pokaz dawnych tańców
– pokaz artyleryjski (wieczorem)

16 sierpnia początek imprezy o 13-tej
– walki rycerskie
– pokazy rzutów toporem
– gry i zabawy dla dzieci

W okolicy zamku rozłożone będą kramy z żywnością i wyrobami dawnego rzemiosła. Tradycyjnie zapowiada się także pszczelarz ze swoimi pokazami głaskania pszczół.

Info: Zamek w Chudowie