Knurów: Zadbaj o swój portfel! cz.4

0
905

Knurów:

Zadbaj o swój portfel!
/informacja dla Członków LWSM w Knurowie/

Mieszkańcy Osiedla Szczygłowice stanęli na wysokości zadania! – informuje nas Henryk Hankus, organizator akcji zbierania podpisów, do zwołania Walnego Zebrania Członków Spółdzielni LWSM w Knurowie.

Zebraliśmy wśród mieszkańców osiedla w dwa dni ponad 50% poparcie. Niestety nie zastaliśmy wszystkich w mieszkaniach, za to w większości tam gdzie udało nam się ich zastać, spotkaliśmy się z bardzo miłym, ciepłym przyjęciem i zrozumieniem. Większość z podpisujących była już zaznajomiona z tematem, innym udało się sprawy naświetlić i uświadomić – dodaje Hankus.
Jeszcze raz chce za pośrednictwem portalu podziękować i zaprosić na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które będzie pokłosiem akcji zbierania podpisów. Na nim będzie możliwość wprowadzenia zmian do statutu. Główne zmiany jakie planują organizatorzy akcji to:
Likwidacja statutowa organu jakim jest Rada Osiedla i zmiejszenie ilości Członków Rady Nadzorczej oraz uposażenia jakie otrzymują.

Na piątek / 25 listopada w godzinach od 16:00 – do skutku / zaplanowany został kolejny etap: Przypominamy, że spotykamy się z mieszkańcami os. Pocztowa/Spółdzielcza.
Tutaj również ze względów logistycznych przedstawiciele Członków Spółdzielni, zapukają do drzwi mieszkańców, prosząc o wsparcie i podpisanie list.

⬇️⬇️⬇️

pisaliśmy o tym:

Knurów: Zadbaj o Swój PORTFEL cz.3

Knurów: Zadbaj o SWÓJ Portfel /cz.2/

Knurów: Nie podoba Ci się marnotrawienie Twoich pieniędzy? Pomóż nam zmienić zapisy statutowe.