Informuje się, iż 15 czerwca 2018 r. Wojewoda Śląski podjął zarządzenia zastępcze:

  1. nr NPII.4131.4.59.2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy, zgodnie z którym ulicy PGR Nowy Dwór nadano nazwę „Lawendowa”,
  2. nr NPII.4131.4.64.2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy, zgodnie z którym ulicy Romana Ligenzy nadano nazwę „Gierałtowicka”.

Przedmiotowe zarządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i można się z nimi zapoznać bezpośrednio pod adresem:

Ad. 1: http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/3893/
Ad. 2: http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/3898/

Zmiany nazw ulic obowiązują od dnia 3 lipca 2018 r.

Osoba która wytworzyła informację:

Naczelnik Wydziału Geodezji Grzegorz Dragańczyk.

Info: um.zabrze.pl