19 listopada odbyło się uroczyste oddanie do użytku po gruntownym remoncie siedziby Miejskiego Żłobka przy ul. Buchenwaldczyków 32. Z tej okazji zorganizowane zostało okolicznościowe spotkanie, w którym udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu Czesława Winecka oraz naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski.

Społeczność przedszkola może dzisiaj korzystać z odnowionej placówki i nowych udogodnień. Prace remontowe składały się z kompleksowej termomodernizacji siedziby żłobka oraz przebudowy części budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod – kan, elektryczna i gazowa).

Termomodernizacja Żłobka Miejskiego w Zabrzu prowadzona była w ramach programu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza”:

Zakres prac obejmował m.in.: termomodernizację ścian zewnętrznych łącznie z remontem kamiennego cokołu budynku, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji termicznej poniżej terenu i izolacji przeciwwodnej ścian piwnicznych i fundamentowych, docieplenie dachu, wykończenie tarasów, wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę oświetlenia zewnętrznego oraz remont schodów zewnętrznych.

Dokumentację projektową dotyczącą wykonania termomodernizacji wykonała firma PROJEKT PLUS ARCHITEKCI Grzegorz Tkacz i Tomasz Borkowski z Zabrza.

W wyniku przetargu wybrano i podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym ROBIREX z Gliwic.
Okres realizacji projektu:
11.03.2016 r. – 31.12.2018 r.

Kwota na realizację robót wyniosła 947 653,57 zł brutto.

Projekt współfinansowany był w ramach RPOWSL2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową nr UDA-RPSL.04.03.01-24-03EF/16-00 z 3 lipca 2017 r.

Przebudowa części budynku żłobka wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowa instalacji hydrantowej, systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania grawitacyjnego”:

Zakres prac obejmował wykonanie nowej instalacji wod – kan, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, gazowej i hydrantowej, wymianę stropów łącznie z wykonaniem nowych podłóg, modernizację sutereny z wyznaczeniem nowej funkcji kuchni i części sanitarno-szatniowej dla personelu oraz modernizację poddasza na potrzeby biurowe.

Dokumentację projektową dotyczącą wykonania przebudowy obiektu wykonała firma FERO +Enso z Bytomia. Natomiast wykonawcą robót była firma PPHU MYSBUD z Mysłowic.

Prace trwały od 16 marca 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r.
Kwota na realizację robót zgodnie z umową wynosi 1 291 883 ,98 zł brutto.

Info: um.zabrze.pl