26 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu odbył się XIII Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej „Niech płynie w niebo dumny śpiew”.

Festiwal, nad którym honorowy patronat objęła prezydent miasta Zabrze Małgorzata Mańka Szulik, z roku na rok przyciąga coraz liczniejszą rzeszę wykonawców z całego województwa.

Podczas tegorocznego Festiwalu w murach szkoły gościło 47 solistów i zespołów z 12 miast (min. Bytomia, Gliwic, Katowic, Rybnika, Czerwionki, Knurowa, Ornontowic).

W jury zasiedli: dyrektor Janina Grzegrzółka, Barbara Gajek – Kraska (Państwowa Szkoła Muzyczna w Zabrzu), Jolanta Jońca (Państwowa Szkoła Muzyczna w Zabrzu) oraz Artur Kowalczyk (SP 3) .

Tegoroczny Festiwal stał na bardzo wysokim poziomie czego dowodem były rekordowo długie obrady jury.

Zespół wokalny klas 4-7 z MSP 6 w Knurowie pod dyrekcją Elżbiety Płonki zajął 3. miejsce .

Rozdanie nagród i występ laureatów odbyły się podczas uroczystości rocznicowych Bitwy pod Monte Cassino dnia 10 maja 2018 roku w murach szkoły.

Bardzo cieszymy się z kolejnego sukcesu.

/materiał E. Płonka/