W Grzybowicach powstanie geopark! 🌳

🏗 Prace na terenie dawnego wyrobiska obejmą przygotowanie ścieżek i schodów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, ścieżek edukacyjnych i prowadzącego do nich pomostu, trasy do jazdy na rolkach oraz górki saneczkowej służącej jednocześnie jako punkt widokowy.

Oprócz tego powstanie trawiasta plaża i rekreacyjne wiaty.

Info: Miasto Zabrze