Zabrze: Otwarto oferty na budowę centrów przesiadkowych

0
208

– Dzisiaj, po przygotowaniu odpowiedzi na ponad 800 pytań pochodzących od zainteresowanych firm, otworzyliśmy oferty na budowę centrum przesiadkowego przy ul. Goethego oraz w Rokitnicy przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia – informuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Przed nami proces ich analizy, a następnie wyłonienia wykonawcy.

Spośród sześciu złożonych ofert na budowę każdego z centrów, wszystkie zmieściły się w planowanym budżecie. To kolejny etap prac zmierzających do powstania tych nowoczesnych obiektów, których sam proces projektowania trwał ponad dwa lat.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2023 w ramach poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość tego projektu wynosi 119.505.349,90 zł, a pozyskane przez Miasto Zabrze dofinansowanie ze środków unijnych – 96.386.029,45 zł. Resztę stanowi wkład własny miasta, którego zapewnienie jest możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Projekt przewiduje budowę dwóch centrów przesiadkowych na terenie Zabrza: przy ul. Goethego oraz w dzielnicy Rokitnica przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia.

W pierwszej lokalizacji przewidziano budowę obiektu o powierzchni ok. 10,4 tys.m2 z peronami komunikacji autobusowej, parkingiem Park & Ride oraz poczekalnią i usługami towarzyszącymi. W drugiej lokalizacji zaplanowano otwarte perony, parking zewnętrzny oraz obiekt o powierzchni 276 m2, w którym mieścić się będzie poczekalnia i drobne punkty usługowe. W obydwu centrach przewidziano możliwość ładowania pojazdów elektrycznych, strefy Kiss & Ride oraz infrastrukturę towarzyszącą (biletomaty, tablice informacji pasażerskiej i tablice zajętości miejsc na parkingu P&R). Zostaną również przebudowane drogi oraz sieci infrastruktury w zakresie koniecznym do włączenia do infrastruktury centrów przesiadkowych.

Dzięki wybudowaniu tych dwóch centrów transport na terenie Zabrza będzie bardziej atrakcyjny, a przesiadanie się pomiędzy różnego rodzaju transportem zbiorowym i rowerowym łatwiejsze.  Wzrośnie również ilość miejsc parkingowych w Zabrzu, co umożliwi pozostawienie samochodu w centrach przesiadkowych w przypadku kontynuacji podróży innym środkiem transportu. Istotnym efektem realizacji projektu będzie redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

Info: um.zabrze.pl