Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacyjnym na kurs przewodnicki.

Poszukujemy osób:

– otwartych, uśmiechniętych, obdarzonych wyobraźnią i cechujących się wysoką kulturą osobistą;

– elokwentnych i posiadających dobrą dykcję;

– dyspozycyjnych i gotowych do pracy w różnych terminach, również w weekendy i w godzinach wieczornych.

Preferujemy:

– status emeryta górniczego;

– osoby posiadające uprawnienia wychowawcy kolonijnego,

– osoby posiadające predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi i niepełnosprawnymi;

– bardzo dobrą znajomość języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego,    włoskiego, czeskiego, węgierskiego).

– ukończone studia z zakresu górnictwa, geologii, historii, turystyki, pedagogiki

Kurs składa się z dwóch etapów:

ETAP I Przewodnik po Trasie turystycznej – Sztolnia Królowa Luiza

ETAP II Przewodnik po innych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego (warunek: ukończenie I etapu – termin wyznaczy Muzeum Górnictwa Węglowego w zależności od potrzeb).

ETAP I kursu składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna to cztery bloki tematyczne:

– wykłady z wiedzy ogólnej z zakresu historii Śląska, Zabrza, kopalń Guido oraz Królowa Luiza, Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, rozwoju techniki górniczej, geologii, kultury niematerialnej Górnego Śląska oraz turystyki industrialnej;

– zajęcia warsztatowe (metodyka pracy, pierwsza pomoc przedmedyczna, autoprezentacja, obsługa klienta);

– funkcjonowanie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu;

– zwiedzanie instruktażowe obiektów i tras turystycznych Muzeum Górnictwa Węglowego.

Część praktyczna obejmuje prowadzenie wycieczek pod nadzorem doświadczonych przewodników.

 

ETAP I kursu kończy się egzaminem, po którym uczestnik uzyskuje licencję Przewodnika MGW

Koszt udziału w I Etapie kursu wynosi 300 zł.

Dokumenty do naboru:

– list motywacyjny,

– CV ze zdjęciem, zaopatrzone w klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji” należy przesłać na adres: nabory@muzeumgornictwa.pl   lub dostarczyć do: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59 – z dopiskiem:  „kurs przewodnicki”.

Termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych upływa: 31 sierpnia 2019 roku.

Oferujemy:

– pracę na umowę zlecenie, atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny czas pracy;

– szkolenia z obsługi eksponatów o cechach maszyn górniczych;

– udział w wydarzeniach kulturalnych i imprezach organizowanych w podziemiach kopalni i innych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego, nietypowe eventy…

Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu: 32 630 30 91 wewn. 1012 lub 1001.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Info: muzeumgornictwa.pl