Informacja dla przyszłych taksówkarzy

25 czerwca, w budynku magistratu przy ul. Wolności 286 (sala 100), o godzinie 16:00, odbędzie się egzamin potwierdzający znajomość topografii miasta Zabrze oraz przepisów prawa miejscowego.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły kurs zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zabrze nr LXI/727/18 z 15 października 2018 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Zabrze oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

Osoby chcące przystąpić do egzaminu powinny złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Zabrzu wniosek wraz z zaświadczeniem o ukończonym kursie i potwierdzeniem uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 162,56 zł.

Info: um.zabrze.pl