Wycieczka do RIPOK Komart w Knurowie

0
2522

W ramach Dni Ekologii uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 klasy 4-6, otrzymali od Rady Rodziców, nagrodę w formie wycieczki do RIPOK firmy „KOMART” w Knurowie.

Wycieczki przygotowane na dzisiaj po Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, oprowadza p. Andrzej Pfeiffer – pełniący funkcję jej kierownika.
W bardzo obrazowy sposób, na „żywym” organizmie przedstawiane są młodzieży procesy segregacji, składowania, utylizacji tego co trafia na przydomowe / przyblokowe, śmietniki.

O tym, że segregacja jest ważna, uczniowie knurowskiej „dwójki” wiedzą lub też dowiedzieć mogli się w czasie trwającego tygodnia z ekologią. W czasie wycieczki mieli możliwość prześledzenia na własne oczy drogi do bezpiecznej i zdrowej utylizacji

/arc/