Wybory do Parlamentu Europejskiego już w niedzielę

0
716

26 maja br. w wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybiorą 52 posłów. 

Kiedy można głosować?

Głosować można w niedzielę 26 maja br. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu wyborczym, w którym znajdujemy się na liście wyborców (lub w innym lokalu w Polsce lub za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które należy uzyskać do 24 maja br.).

Kto może głosować?

 • obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej bez polskiego paszportu,
 • osoby pełnoletnie,
 • osoby posiadające czynne prawo wyborcze,
 • obywatele polscy zamieszkujący na stałe na terenie Polski lub za granicą.

Kto nie może głosować?

 • osoby prawomocnie ubezwłasnowolnione,
 • osoby pozbawione praw publicznych,
 • osoby pozbawione praw wyborczych.

Kiedy głos uważa się za nieważny?

 • gdy postawi się znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
 • dopisze się samemu kandydata do karty głosowania,
 • nie postawi się znaku „X” przy żadnym kandydacie.

Jak powinna wyglądać karta do głosowania?

 • powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej
 • powinna zawierać wydrukowany odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej
 • powinna zawierać numer okręgu wyborczego
 • powinna zawierać listę z kandydatami z numerem i nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego
 • może zawierać także logotyp, czyli znak graficzny komitetu