Projekt kierowany jest do mieszkańców Powiatu Gliwickiego z niepełnosprawnością,
którzy są bezrobotni, poszukują pracy, są nieaktywni zawodowo w wieku aktywności zawodowej, oraz dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Info: Dyrektor PCPR w Gliwicach