Jak co roku przedstawiciele Rady Rodziców zorganizowali w naszej szkole wraz z nauczycielką panią Danutą Łączyńską kiermasz świąteczny.

    Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik ogrodnik pod kierunkiem pana Dariusza Spyry i pani Elżbiety Czarnynogi przygotowali stroiki świąteczne. Z kolei uczniowie klasy technik żywienia i usług gastronomicznych pod kierunkiem pani Elżbiety Florys upiekli pyszne pierniki.

Oto efekty ich prac.

info: ZSP Ornontowice