Poniżej przedstawiamy terminy i limity przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2017 roku, które zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa śląskiego.

 

Terminy i limity przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2017 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa śląskiego następująco:

22 luty – 68 osób;

23 maj – 65 osób;

22 sierpień – 123 osoby;

12 grudzień – 325 osób

 

info: KMP Mikołów