Sejm znowelizował Kodeks karny rozszerzając granice obrony koniecznej przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom, lokal, czy ogrodzony teren.

Do Kodeksu karnego dopisano, że nie będzie podlegała karze osoba, która przekroczy granice obrony koniecznej odpierając zamach, kiedy ktoś wtargnie na teren jego własności: mieszkania, lokalu, domu, czy przylegającego do nich ogrodzonego terenu, chyba że przekroczenie granic tej obrony byłoby rażące. Czyli do obrony byłyby użyte środki nieadekwatne do zagrożenia, wynikającego z zachowania napastnika.

Dziś Kodeks karny stanowi, że „nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem”.

W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności, gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia – głosi Kk.

Zgodnie z nim, nie podlega karze, kto „przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia, usprawiedliwionych okolicznościami zamachu”. Dotychczasowe przepisy będą nadal obowiązywać.