Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Oddziału Miejskiego w Knurowie

zaprasza

na IX Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze,

które odbędzie się w dniu 26 maja 2017 o godz. 17:00

w Klubie Gama przy ul. Kapelanów Wojskowych 2  / I piętro /