Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” przyznawane jest za wybitne działania rozsławiające gminę lub działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy w różnych dziedzinach (gospodarka, kultura, zdrowie, sport, itp.). Wyboru kandydatów do wyróżnienia dokonuje Kapituła, wybrana spośród radnych Gminy Gierałtowice. Wyróżnienie nadaje Rada Gminy na uroczystej sesji.

Kandydatem może być:

osoba fizyczna,
osoba prawna,
jednostka organizacyjna,
wyróżnienie może zostać nadane pośmiertnie.

Wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach:

osób fizycznych,
osób prawnych i jednostek organizacyjnych,

Wnioski w obu kategoriach składać mogą:

rady sołeckie,
organizacje, związki i zrzeszenia działające na terenie gminy,
co najmniej 50 mieszkańców.

Plik wniosku jest do pobrania na stronie www.gieraltowice.pl

Termin i miejsce składania wniosków:

31 marca 2017 r.
Biuro Rady Gminy (Urząd Gminy Gierałtowice pok.202, ul. Ks. Roboty 48 )

Szczegółowych informacji udziela

Biuro Rady Gminy
tel. (032) 30 11 305, 697 776 228
fax. (032) 30 11 306
e.mail: rg@gieraltowice.pl