Ulica Lucjana Szenwalda została zamieniona na ulicę rtm. Witolda Pileckiego (zgodnie z zarządzeniem zastępczym nr NPII.4131.4.12.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 13.12.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy), a ulica Leona Kruczkowskiego na ulicę płk. Franciszka Niepokólczyckiego (zgodnie z zarządzeniem zastępczym nr NPII.4131.4.13.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 13.12.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy).

Wyżej wymienione zarządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i można się z nimi zapoznać bezpośrednio pod adresami:

Info: um.zabrze.pl