Przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej powstanie Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu będzie zlokalizowane w Zabrzu na terenie kampusu Politechniki Śląskiej.

Na centrum będzie się składał zespół wysokospecjalistycznych laboratoriów, w których będą opracowywane nowoczesne technologie oraz wyroby medyczne, mające być odpowiedzią na wyzwania współczesnej medycyny, zwłaszcza w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz medycyny spersonalizowanej.

Realizowany wspólnie z firmą Philips projekt wpłynie z pewnością na rozwój innowacyjnych technologii badawczych i produkcyjnych w regionie, a także spowoduje wzmocnienie potencjału badawczego w zakresie inżynierii biomedycznej.

Dodatkowo projekt ten umożliwi uczestnictwo śląskich firm w polskich i europejskich platformach technologicznych w branży wyrobów medycznych i spowoduje zwiększenie atrakcyjności całego regionu.

Projekt będzie realizowany w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a jego całkowity kosz wyniesie 92 mln zł.