Członkowie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zwiedzili Nikiszowiec i Giszowiec.

W sobotę 8 lipca Stowarzyszenie udało się na wycieczkę do Katowic. Na początku zwiedzali Nikiszowiec.
Obeszli całe osiedle w towarzystwie dwóch pań przewodniczek, które opowiedziały o ciekawej historii tego miejsca. Byli też w pięknym kościele p.w. św. Anny oraz w Dziale Etnologii Muzeum Historii Katowic.
Kolejnym etapem był Giszowiec, zbudowany tak jak Nikiszowiec na początku ubiegłego wieku.
Po obiedzie wycieczkowicze udali się do Muzeum Śląskiego mieszczącego się na terenie byłej kopalni „Katowice”. Tam mieli okazję podziwiać obrazy i rzeźby (również współczesne). Największe wrażenie pozostawiła jednak wspaniała ekspozycja, poświęcona dziejom Śląska.
Koszt wycieczki wyniósł 3530,00 zł (1490,00 zł – dotacja Gminy Knurów na wsparcie realizacji zadania publicznego p.t. „Do samodzielności”, kwotę 2040,00 zł opłacono ze środków Stowarzyszenia) – informują organizatorzy.

Info : https://www.facebook.com/sripozni/