VII Bieg Uliczny im. ks. Konstantego Damrota

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Biegu Ulicznym im. ks. Konstantego Damrota do Pilchowic!
Przedłużamy termin rejestracji elektronicznej na Bieg Główny i Mini Bieg do dnia
22 czerwca 2017 roku!

VII Bieg Uliczny im. ks. Konstantego Damrota odbędzie się 24 czerwca. Biegacze będą mieli możliwość startu w dwóch biegach:

Biegu Głównym

  • start: godzina 9.50; Park ks. Damrota (wejście obok budynku przy ul. ks. Damrota 5)
  • trasa: 5 km ulicą Trześniówka oraz odcinkiem trasy rowerowej nr 295 (droga leśna)
  • rejestracja online uczestników od 16 roku życia poprzez stronę www.biurozawodow.pl do dnia 22 czerwca  2017 r. lub w przypadku wolnych miejsc zapisy w dniu Biegu do godziny 9.30
  • medale i poczęstunek dla wszystkich uczestników Biegu
  • wśród wszystkich uczestników Biegu zostaną rozlosowane nagrody-niespodzianki
Mini Biegu
  • dla dzieci i młodzieży do 15 lat
  • dystans: 100 m
  • start: godzina 9.00
  • rejestracja elektroniczna – formularz dostępny na stronie www.powiatgliwicki.pl do dnia 22 czerwca 2017 r. lub w przypadku wolnych miejsc zapisy w dniu Biegu od godziny 8.15 do 8.30
  • medale i poczęstunek dla wszystkich małych biegaczy
Do dnia 12 czerwca 2017 r. na Mini Bieg zapisano 29 dzieci.
=====================================

TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2017 r. (sobota) w Pilchowicach.
2. Start biegu nastąpi o godzinie 9:50. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się
o godz. 9:30.
3. Długość trasy: 5 km.


BIEG GŁÓWNY
1. Rozpoczęcie Biegu: Park ks. Damrota (wejście obok budynku przy ul. ks. Damrota 5).
2. Trasa biegu przebiegać będzie drogą gminną Trześniówka oraz odcinkiem trasy
rowerowej nr 295 (droga leśna).


LIMIT CZASU
1. Zawodników na dystansie 5 km obowiązuje limit czasu wynoszący 40 min.
2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani
są do przerwania biegu i zejścia z trasy.


WARUNKI UCZESTNICTWA
– w celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać dokument tożsamości –
należy przez to rozumieć dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości,
paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający
tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość.
– zawodnik do 18 lat powinien posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na start
oraz pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w zawodach (załącznik nr 1 do regulaminu – dostępny w biurze
zawodów i na stronie internetowej organizatorów),
– zawodnik powyżej 18 lat powinien posiadać pisemne oświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach (załącznik nr 2
do regulaminu – dostępny w biurze zawodów i na stronie internetowej organizatorów),
– zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

CEL IMPREZY
1. Popularyzacja zdrowego trybu życia.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej
3. Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych.
ORGANIZATORZY
Powiat Gliwicki, ul Zygmunta Starego17, 44-100 Gliwice
Gmina Pilchowice, ul. Ks. Damrota 6, 44-145 Pilchowice
telefon kontaktowy: 32 332 66 53, 32 235 65 21,
e-mail: promocja@starostwo.gliwice.pl , ug@pilchowice.pl,

Regulamin PDF

Plakat DOCX

Karta zgłoszenia na mini bieg DOCX

Zgoda na udział dziecka w biegu DOCX

Oświadczenie dla biegaczy