W parafii pw.śś Cyryla i Metodego pielgrzymka na Górę św. Anny odbędzie się w dniach od 11 do 13 sierpnia. Zapisy w zakrystii.
Cena 80 zł., wyjazd 11 sierpnia o godz. 7.00 z parkingu przy Ratuszu.

Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar przypada w niedzielę 20 sierpnia.
Zapisy na wyjazd autokarem przyjmowane są nadal w kancelarii.