Według corocznego rankingu szkół ponadgimnazjalnych Technikum nr 1 działające w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego znalazło się na bardzo wysokim, 99 miejscu w kraju i zdobyło tym samym tytuł Złotej Szkoły. W rankingu brane są pod uwagę głównie wyniki egzaminów zawodowych i matur, a także uczestnictwo uczniów w szczeblu centralnym olimpiad przedmiotowych.

Gdyby wziąć pod uwagę tylko i wyłącznie wyniki egzaminów, nasze technikum zajęło 20 miejsce w Polsce oraz 5 w województwie śląskim. W porównaniu z ubiegłym rokiem awansowało o ponad 300 pozycji.

Link do pełnej listy znajduje się poniżej:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3316%3Aranking-technikow-2017&catid=230&Itemid=428&strona=2