Spotkanie przedstawicieli JSW KOKS SA z radnymi oraz przedstawicielami dzielnic i sołectw w sprawie likwidacji Koksowni oraz niepokoju społecznego, wywołanego informacją o ewentualnej budowie instalacji do spalania słonych żużli aluminiowych.

Dziś, z inicjatywy Burmistrza Wiesława Janiszewskiego, odbyło się spotkanie przedstawicieli JSW KOKS SA z radnymi oraz przedstawicielami dzielnic i sołectw.
To kolejne spotkanie, zwołane przez Burmistrza, w sprawie likwidacji Koksowni oraz niepokoju społecznego, wywołanego informacją o ewentualnej budowie instalacji do spalania słonych żużli aluminiowych.
Jak już wcześniej informowaliśmy, podczas poprzedniego spotkania z JSW, które odbyło się w Urzędzie, Burmistrz zdecydowanie przedstawił swoje negatywne stanowisko w sprawie nowej inwestycji, na co otrzymał zapewnienie o wstrzymaniu zamierzeń. Dziś, Prezes JSW odczytał list do Was – Mieszkańców, pełną treść listu opublikujemy jutro.
A oto najważniejsza dla nas część:

„(…) Uwadze Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz JSW KOKS nie uszedł fakt, że pośród mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny narasta zaniepokojenie związane z ewentualnym wykorzystaniem terenu Koksowni „Dębieńsko” w procesie przetwarzania słonych żużli aluminiowych. Działalność biznesowa sprowadza się w JSW do ciągłego analizowania możliwości ścieżek rozwoju oraz potencjalnych inwestycji, a także oceny zalet oraz wad dostępnych rozwiązań. Dlatego też pragnę Państwa uspokoić, że po wnikliwej analizie dostępnych materiałów, a także opinii wyrażonych zarówno przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, naszych pracowników jak i władze lokalne, zdecydowaliśmy zaniechać dalszych prac, które zmierzałyby do ewentualnego wykorzystania terenu koksowni „Dębieńsko” w procesie przetwarzania słonych żużli aluminiowych”.

Info: Czerwionka- Leszczyny