Rozpoczęły się dwudniowe wielogodzinne przesłuchania konkursowe podczas Spotkań Teatralnych w Knurowie.
Celem jest oczywiście aktywizacja życia kulturalnego wśród dzieci i młodzieży a także instruktorów teatralnych oraz lokalnej społeczności oraz rozbudzenie w środowisku wrażliwości na sztukę.
Spotkania Teatralne są swoistą formą prezentacji działań artystycznych, jakie podejmują nauczyciele, pedagodzy, terapeuci w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Głównymi organizatorkami tego wydarzenia jest pani Joanna Święcik- Patera nauczyciel w Szkole Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego w Gliwicach i instruktor teatralny w Centrum Kultury w Knurowie oraz Katarzyna Kamińska- pedagog w Zespole Szkół im. I.J Paderewskiego i członek Stowarzyszenia NOE- Nowe Obszary Edukacji.

 

Spotkania Teatralne „Bez maski” i występ Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu “Centrum Edukacji Twórczej” Zespół “ Pracownia” “Cielęcy żywot” reż. Nina Wolska wg fragmentu książki “ Bezgrzeszne lata” K. Makuszyńskiego i opowiadania “Zabawa w Kowbojów” R. Gościnnego.

Dzisiejsze spotkania pomogli przeprowadzić uczniowie Paderka a całość prowadziły i pomogły w organizacji Aleksandra Szewczyk i Ania Kruk.
Jury będzie przyznawało nagrody w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Największym wyróżnieniem będzie przyznane Grand Prix dla najlepszego zespołu.
Dzisiaj wystąpił również knurowski TEATR ALTERNATYWA ze sztuką Dariusza Jezierskiego na motywach „Rodziny Addamsów” – „Między nami Addamsami” Reżyseria: Anna Maksym.

Relacja : Artur Socha

Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Konopnickiej w Będzinie Zespół Czary-Mary(si) „Koziołek Matołek” na podstawie J. Dormana – fragment.