Poznaliśmy najnowsze dane na temat pobożności Polaków. Są najgorsze od 1980 r., a opublikował je Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. 

Przedstawiono tam informacje dotyczące liczby Polaków, którzy uczestniczą w mszach świętych (dominicantes) oraz liczby Polaków, którzy przyjmują komunię świętą (communicantes). Są to dane z 2016 r., a wynika z nich, że tak źle nie było od 1980 r., kiedy rozpoczęto prowadzenie badań.

Z najnowszego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że w 2016 r. w niedzielnych mszach świętych wzięło udział zaledwie 36,7% wiernych, i tylko 16% z nich przyjęło komunię – w latach wcześniejszych liczby te były sporo wyższe.

W stosunku do 2015 roku ilość wiernych uczestniczących w niedzielnej Eucharystii (wskaźnik dominicantes) spadł o 3,1 pkt. procentowych, zaś odsetek wiernych przystępujących do komunii (wskaźnik communicantes) o 1 pkt. procentowy.

Jak to wyglądało w woj. śląskim?

Diecezja bielsko-żywiecka
ilość wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy świętej 46,5 
ilość wiernych przystępujących do komunii podczas niedzielnej mszy świętej 18,7

Diecezja częstochowska
ilość wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy świętej 32,2 
ilość wiernych przystępujących do komunii podczas niedzielnej mszy świętej 13,8

Diecezja gliwicka
ilość wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy świętej 36,7
ilość wiernych przystępujących do komunii podczas niedzielnej mszy świętej 16,3

Diecezja katowicka
ilość wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy świętej 38,1
ilość wiernych przystępujących do komunii podczas niedzielnej mszy świętej 19,4

Diecezja sosnowiecka
ilość wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy świętej 25,5
ilość wiernych przystępujących do komunii podczas niedzielnej mszy świętej 10,3 – jest to najniższa ilość w Polsce!

Info: iskk.pl