Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom zaprasza na

spacer historyczny ulicami Dolnej Wsi – 12 sierpnia o godz.19.00.

Zbiórka pod kościołem skąd zostanie zapewniony transport na miejsce spaceru.