Jak co roku na kilka dni przed uroczystym zakończeniem roku szkolnego w naszym mieście odbywa się Akademia „Sowy 2017”. Jest to okazja aby wyróżnić najlepszych uczniów z naszego miasta, którzy zdobyli wysokie osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych i powiatowych.

Uhonorowaliśmy tych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w najważniejszych konkursach, festiwalach i turniejach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim oraz rejonowym. Cieszy to, że młodzi mieszkańcy naszego miasta udowodnili, że są wszechstronnie utalentowani.
Dziękujemy dyrektorom szkół oraz nauczycielom za zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Przy pomocy swoich mentorów, mogą Oni rozwijać swoje zainteresowania i poznawać świat.
Rodzicom uczniów wyróżnionym na dzisiejszej Akademii również należą się szczególne podziękowania, przede wszystkim za trud w wychowaniu i opiekę podczas ambitnej pracy ich pociech na rzecz zdobywania wiedzy pozaszkolnej.

W części artystycznej publiczność mogła usłyszeć Michalinę Pałac (op. Beaty Mazurek) Julię Pietreczek i Klaudię Kuzera (op. Stefania Stefaniak).
Na zakończenie akademii wystąpił duet jazzowy: Julia Wawrzykowska i Julia Łukaszewicz przygotowany pod opieką pani Dominiki Leśniowskiej.


Sowy 2017. Występ Julii Pietreczek


Sowy 2017. Duet jazzowy Julia Wawrzykowska i Julia Łukaszewicz


Sowy 2017. Michalina Pałac

 

Lista nagrodzonych: