Ze względu na przekroczenie poziomu alarmowego 300 µg/m3dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, szczególnie w aglomeracjach rybnicko – jastrzębskiej oraz górnośląskiej, a także w Kotlinie Żywieckiej oraz w Częstochowie i w Bielsku – Białej, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zwraca się do mieszkańców, by POZOSTAĆ W POMIESZCZENIACH I UNIKAĆ PRZEBYWANIA NA OTWARTEJ PRZESTRZENI! Apel dotyczy zwłaszcza osób należących do wrażliwych grup, tj.: kobiet w ciąży i dzieci, osób starszych i w podeszłym wieku oraz osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, cierpiących z powodu przewlekłych chorób serca. Pozostałe osoby powinny ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie na wolnym powietrzu.

Wojewoda śląski apeluje również do samorządów o wzmożenie kontroli indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszenie przepisów zakazujących spalania odpadów. Zwraca się także z apelem do mieszkańców województwa, aby nie palić ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi oraz zrezygnować z palenia w kominkach, jeśli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

|||#JarosławWieczorek #WojewodaŚląski
|||#AlertSmogowy #śląskie