Dnia 21 czerwca br o gosz. 15.00 w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy il. Niepodległości odbedzie się Sesja Rady Miasta Knurowa.

Porządek obrad przedstawia się następująco: